روش های ارسال

با توجه به حجم سفارش و درخواست مشتری نوع ارسال مشخص میشود.

روش های ارسال اعم از باربری ، اتوبوسی ، پست ، تیپاس و پیک موتوری درون شهری اصفهان می باشد.

Top